Centrum  Kulturalno-Edukacyjne w Kuleszach Kościelnych rozpoczęło swoją działalność w marcu 2011 roku. Od początku istnienia placówki nad jej organizacją i rozwojem czuwa pan Tomasz Kulesza wspierany przez kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych panią Marię Jamiołkowską . Zadaniem Centrum jest stworzenie infrastruktury edukacyjno-kulturalnej i sportowej.

              Mottem naszej instytucji jest promowanie własnej gminy poprzez odkrywanie rodzimych talentów zarówno dzieci i młodzieży , jak i osób starszych.

             Główna sala Centrum stała się punktem spotkań mieszkańców Gminy, którzy z czasem zostali zrzeszeni w różnych kołach zainteresowań. Na chwilę obecną przy Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Kuleszach Kościelnych istnieją i działają :

  • Zespół muzyczny „Rokietnica”
  • Zespół  taneczny  „Magnetic”
  • „Młode Talenty”
  • Koło Gospodyń Wiejskich „Kulesianki”
  • Klub Seniora

 

Więcej informacji (patrz podzakladki)