Gromadzka Biblioteka Publiczna została utworzona 1 stycznia 1956 roku. Początkowo mieściła się w lokalu Gromadzkiej Rady Narodowej, po czym została przeniesiona do lokalu 1- izbowego. Z chwilą powstania Urzędów Gmin została przemianowana na Gminną Bibliotekę Publiczną i umiejscowiona w lokalu 2- izbowym. Siedziby biblioteki zmieniano wielokrotnie, najczęściej były to domy prywatne. W roku 2011 Bibliotekę przeniesiono do odnowionego budynku Strażnicy OSP, w którym powstało również Centrum Kulturalno - Edukacyjne Wsi.

 

Od 19 stycznia 2005 roku biblioteka posiada status instytucji kultury, której organizatorem jest Gmina Kulesze Kościelne.

 

Bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem sprawuje Wójt Gminy, natomiast nadzór merytoryczny sprawuje i fachowej pomocy udziela Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

 

Przy bibliotece istnieje Kawiarenka Internetowa. Ogółem posiadamy 5 komputerów z dostępem do Internetu. Czytelnikom udostępniane są 3, jeden służy do prac informacyjno- bibliograficznych. Pomimo, iż w obecnych czasach prawie w każdym domu jest Internet, Kawiarenka cieszy się zainteresowaniem zarówno młodzieży, jak i dorosłych.

 

Księgozbiór biblioteki jest bogaty i uzupełniany na bieżąco wszelkimi nowościami. Znajduje się w nim literatura piękna oraz książki z każdej dziedziny nauki.

 

Zakupy finansowane są przez Urząd Gminy, a ponadto biblioteka co roku otrzymuje dotację ze środków Ministerstwa Kultury i Sztuki.

 

Liczba czytelników od kilku lat waha się w granicach 125-130 osób. Z księgozbioru najczęściej korzystają czytelnicy dorośli, których interesuje całokształt. Młodzież najchętniej sięga po lektury szkolne, pomoce naukowe, fantastykę i przygodę. Natomiast dzieci wybierają bajki i opowiadania.

 

Biblioteka cały czas się rozwija. Prowadzi już księgi inwentarzowe elektroniczne oraz elektroniczny katalog książek, który niezwykle usprawnia funkcjonowanie instytucji.

 

Obecnie biblioteka liczy 13739 woluminów, w tym: 6089 to literatura piękna dla dorosłych, 4136 dla dzieci i młodzieży, 3514 to literatura niebeletrystyczna.