W marcu 2015 roku w naszej świetlicy grupka młodych, utalentowanych ludzi - uczniów Zespołu Szkół w Kuleszach Kościelnych  -  założyła Koło Teatralno-Kabaretowe. Skład zespołu tworzyli :

- Weronika Kulesza

- Natalia Choińska

- Marzena Zaleska

- Mateusz Zaleski

- Daniel Faszczewski

Całą grupę oprócz talentu aktorskiego cechowało także duże poczucie humoru i niezwykły zapał do pracy. Koło Teatralno - Kabaretowe spotykało się w każdy czwartek o 14.10. Próby odbywały się pod wodzą pani Magdaleny Nowackiej - pracownika Świetlicy Wiejskiej.

Jak to w życiu bywa członkowie grupy nieco podrośli i wyfrunęli spod naszych skrzydeł. Pozostaje nam mieć nadzieję, że na ich miejsce wkrótce pojawią się godni następcy.